Gamification mot kriminalitet

Om Appen

Vår app är byggd kring teorierna från gamification och KASAM.
Neighbourhood-appen är vårt primära verktyg för att dokumentera, kommunicera, administrera och samordna verksamheten internt, men också för att skapa engagemang, motivation och lekfullhet bland deltagarna.

Uppdrag

Belöningar

Level Up!

Upplägget i Appen

Appen är byggd och designad likt ett mobilspel. Inne i spelet har varje deltagare sitt eget konto där man samlar mynt och andra valutor samtidigt som man går upp i nivå, eller level som det kallas. För att samla valuta krävs att man medverkar fysiskt vid olika uppdrag som exempelvis läxläsning med våra volontärer eller arbetspraktik hos våra samarbetspartners.

Alla uppdrag är framtagna för att vara långsiktiga investeringar i deltagarnas framtid och kretsar kring något av våra tre fokusområden: skola, arbete och karaktär.

När man samlat in valuta kan man använda den till att köpa belöningarna som appen presenterar. Även belöningarna har ett positivt fokus för att gynna våra övergripande mål, men också för att locka till mer engagemang bland deltagaren. Vi kategoriserar alla belöningar i två grupper: event och meriter.

Ett event har fokus på meningsfull fritid, positiv gemenskap och chans att uppleva nya sammanhang, intressen och människor. Detta kan till exempel vara en gokartturnering, friluftshajk eller skidresa. De meriterande belöningarna är helt orienterade kring att bygga ett tilltalande CV. Det kan exempelvis vara övningskörning eller en truckförarutbildning.

Teorin bakom

Gamification

När vi mötte ungdomar under vår kartläggning och pilot för Neighbourhood mötte vi två återkommande och problematiska tankebanor.

Det första handlade om upplevelsen att det inte spelar någon roll hur man sköter skolan i Sverige. Detta baserades på jämförelsen men hemlandet där det alltid var direkta konsekvenser, i form av skamvrå, aga, eller annan bestraffning.

Det andra var utmaningen kring att tänka långsiktigt. Vi hade till exempel svårt att nå fram med resonemanget att det kommer gynna deras framtida försörjning att sköta skolan idag.

Med dessa två utmaningar i bakhuvudet beslöt vi oss att börja med ett belöningssystem för att skapa tydliga konsekvenser och kortsiktiga mål med fokus på det positiva.

KASAM

– känsla av sammanhang

KASAM är ett begrepp som syftar på att människan behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfullt för att må bra. Med appen arbetar vi för att öka deltagarens känsla av sammanhang (KASAM) genom en pedagogik som ger stor upplevelse av begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet.

I och med att appen är utformat som ett spel där man samlar och spenderar poäng blir spelreglerna väldigt tydliga. Det är lätt, som ungdom, att se vad som krävs av en själv och vad hen kan förvänta sig av oss. Där av blir begripligheten stor.

Genom att bryta ner det stora målet, att klara skolan och få ett jobb, till små kortsiktiga och hanterbara mål ökar vi hanterbarheten. Att som deltagare fokusera på läxorna ett par veckor framåt för att få del av en gokart-turnering och sen tio veckor till för en skidresa är helt enkelt betydligt enklare än att finna motivation till skolarbete i fem år till för att om tio år kunna köpa en lägenhet.

Engagera dig

Vår idé

Samarbetspartners och sponsorer