Gamification mot kriminalitet

Vår idé

Vi vill ge ungdomar bättre förutsättningar till en hoppfull framtid, med fokus på personlig utveckling inom tre områden, SKOLA, ARBETE och KARAKTÄR.

Att i tonåren tänka på de långsiktiga konsekvenserna av sina studier och samtidigt bryta från sitt sociala sammanhang för att öka sin ambitionsnivå är svårt för många. Därför hjälper vi våra deltagare att på ett attraktivt sätt sikta mot kortsiktiga, hanterbara mål där moroten inte nödvändigtvis behöver vara att försörja sig och sin familj om 10 år. Neighbourhood uppmuntrar i stället till korta kraftansträngningar med sikte på en lockande belöning några dagar eller veckor fram. Exempel på detta kan vara en biokväll, en skidresa eller övningskörningstimmar.

Läs mer om våra resultat

Läs mer om appen

Upplägget

Neighbourhoods verksamhet är paketerad i en mobil-app och liknar de spel som ungdomarna är vana att interagera med. Inne i appen hittar man både uppdrag och belöningar.

Uppdragen genererar poäng och poängen används sedan för att köpa belöningar. Ett exempel kan vara att en deltagare går på läxläsning (uppdrag) för att samla poäng till kommande gokartturnering (belöning). Både uppdrag och belöningar utförs fysiskt, men kommuniceras och administreras i appen.

Uppdragen är utformade utifrån våra tre fokusområden: skola, arbete och karaktär medan belöningarna delas upp i två kategorier: event och meriter.

Uppdrag

Skola

För att förbättra våra deltagares resultat i skolan har vi två insatser: 

1. Läxläsning: tre timmar i veckan erbjuder vi läxläsning med volontärer dit deltagarna kan komma och få stöd samtidigt som de samlar poäng i appen. 

2. Närvaro: för att skolresultaten ska förbättras behövs framför allt närvaro i skolan. Därför finns vi också ute på skolorna där vi stöttar våra deltagare för att öka deras närvaro på lektionerna. 

Arbete

Att förberedas för arbetslivet och bli anställningsklar är avgörande för många. Därför erbjuder vi följande insatser:

1. Praktik: Här får man arbetsträning på en verklig arbetsplats. Insatsen belönas med poäng i appen.

2. Workshop: Vi arrangerar arbetsförberedande workshops med teman som: Hur skriver jag CV? Hur klarar jag en arbetsintervju? eller Hur behåller jag ett jobb? 

Karaktär

Att bygga karaktär är vår sista pusselbit för att förvandla deltagarnas framtida förutsättningar. Detta är uppdrag som syftar till att skapa en positiv och proaktiv mentalitet och handlar i huvudsak om två uppdragstyper:

1. Ledarskapsutbildning: Detta är inspirerande heldagar där deltagaren får utvecklas i att leda sig själv och andra. Det kan till exempel handla om ledarskapsstilar, målsättningar eller konflikthantering.

2. Samtal: Enskilt, eller i grupp, träffar vi deltagarna för coachande, värderingsstyrda samtal för att de ska få utvärdera sina motiv, sin riktning samt utmana sin tanke och världsbild.

Belöningar

Event

Våra event är, för många, det som lockar till att börja hos oss. Det är attraktiva aktiviteter som lockar vår målgrupp samtidigt som det skapar meningsfull fritid, nya umgängeskretsar och upptäckta intressen. Under våra belönande aktiviteter lägger vi stor vikt vid den positiva gemenskapen och skapar ett sammanhang där jargongen utmanar det de är vana vid. Ibland blandar vi upp våra deltagare med ungdomar från andra sammanhang och ibland jobbar vi i stället med hög närvaro av målmedvetna ledare.

Något vi själva lärt oss om våra event är att de ibland snarare blir en täckmantel än ett lockbete. Detta ser vi bland ungdomar som vill satsa på skolan, men som har svårt att stå emot grupptrycket. I dessa fall har våra event blivit något man ”skyller på” för att gå på läxhjälp utan att verka töntig eller förmer än vännerna.

Meriter

Slutligen har vi våra meriterande belöningar. Detta är belöningar där deltagarna spenderar sin poäng på saker som direkt kommer bygga ett attraktivare CV och öka deras chanser till jobb. Det kan vara övningskörning med någon av våra volontärer, en truckförarutbildning eller något annat meriterande.

Att ha som mål att ungdomar i riskzonen ska vilja komma på extra läxläsning utöver skoltid kräver, utöver moroten, ett starkt varumärke bland målgruppen. Därför är vi noggranna när vi väljer belönande aktiviteter och tar hänsyn till bland annat följande aspekter:

  1. Det ska främja den positiva gemenskapen.
  2. Det ska hjälpa oss att bygga vårt varumärke mot målgruppen.
  3. Det ska vara något som ger deltagaren stolthet och status utan att behöva göra sig skyldig till brott.
  4. Vi vill bygga självförtroende och ”pannben” hos våra deltagare.

Samarbetspartners och sponsorer