Våra resultat

Vi får ständigt nya positiva vittnesbörd om deltagare som förbättrar sina skolresultat, kommer ut i jobb och bryter från negativa umgängen. Läs några exempel nedan.
Jag hade aldrig klara skolan om det inte var för Neighbourhood

Haydar började sin resa med Neighbourhood hösten 2017. Han gick då första terminen på gymnasiet och hade kuggat på sina åtta senaste prov. Flera omprov var redan inbokade. Haydar var sugen på att samla poäng till en skidresa i februari och kom därför flitigt på läxhjälpen för att få följa med.

Snart kom han in i studievanan och började hänga med på lektionerna. Skolan upplevdes inte lika motig när läxorna var gjorda och uppgifterna i fas. Under sin gymnasietid la Haydar över 300 timmar i vår läxläsning och åkte med på tre skidläger där han lärde sig att bemästra även de svarta backarna.

För sina poäng har Haydar även valt flera meriterande utbildningar. Truckkort, körlektioner på trafikskola och med volontärer är några exempel. Våren 2020 blev han klar med sitt körkort och strax efter fick han jobb hos volontären han övningskört med. 2020 fick Haydar sin studentexamen med samtliga slutbetyg godkända. Till hösten började han läsa till tandläkare på universitetet.


Se inslaget hos SVT

Jag har aldrig haft någon vän som lyckats och kommit in på universitetet tidigare

Våren 2020 hade vi tre deltagare som tog studenten och gick raka vägen till universitetet för vidarestudier i nya städer. Resultatet av det var att trycket från andra ungdomar att få komma med hos oss ökade markant.

”Jag har gått i samma klass som honom tidigare och han var kaos” uttryckte en av våra sökande och fortsatte: ”Det är tydligt att han har klarat sig så bra tack vare Neighbourhood och jag har aldrig haft någon vän som lyckats och kommit in på universitetet tidigare”.

Att våra deltagare klarar skolan, kommer in på universitetet och får jobb ökar inte bara förutsättningarna för de själva utan skapar också hopp och högre ambitioner bland deras vänner och småsyskon.

Neighbourhood har hjälpt mig att fylla mitt CV i stället för brottsregistret

När Ridwan började hos oss hade han F eller F-varningar i samtliga ämnen i skolan. På ett par år ordnade han upp sin skolsituation och kom in på universitetet direkt efter studenten.

Under sin tid hos oss tog han, via Neighbourhood, körkort, gjorde praktik och fick jobbtillfällen. Han följde med på flera resor och där ibland vår skidresa ihop med Ulriksbergskyrkans andra ungdomsverksamhet, The House. ”De här skidresorna har ändrat min bild av svenskar” uttryckte han på en av de senare resorna och konstaterade att Neighbourhood har hjälpt honom ta en annan väg i livet än många av hans vänner.


Se artikel

Förra året gick jag typ inte på några lektioner och trodde skolan var för svår.

När ”Abdi” (som egentligen heter något annat) började hos oss var det ett önskemål från hans skola att vi skulle försöka nå honom då de var oroliga för honom och upplevde stora utmaningar i hans skolsituation. Han hade då tre godkända betyg som under första terminen utökades till nio.

”Vi ser tydligt att Neighbourhoods verksamhet har gett goda resultat för Abdis studier” uttryckte Syokonsulenten på skolan med medhåll från rektorn. Abdi själv uttryckte sin andra termin: ”Förra året gick jag typ inte på några lektioner och trodde skolan var för svår. Nu när jag gör läxorna och går på lektionerna är det inte så svårt.”

Han menar att när han väl fick stöd och motivation att göra sina läxor blev det också roligare att gå på lektionerna vilket snabbt ändrade hans syn på sina möjligheter framöver.

Det har varit så nyttigt för mig att vara med här. Min bild av dessa grabbar har ändrats helt.

Volontär

Min klient säger att han är med i er verksamhet och att han läser läxor hos er. Jag ville ringa och se om det var sant för det lät lite för bra. 

Socialsekreterare

Jag ser tydligt att Neighbourhoods verksamhet har gett goda resultat för vår elevs studier. 

Syokonsulent

Statistik och uppföljning

Vi följer noga upp resultaten av vår deltagares resor. Med hjälp av appen och vår nollmätningsenkät samlas omfattande statistiska data som, med hjälp av ett forskarteam från Linnéuniversitetet (LNU), utvärderas och ligger som grund i vår effektmätning. Appen är en hjälpsam administratör som sammanställer närvarolistor personliga framgångar och resultat i grupp. Utöver det gör vi även en omfattande enkätundersökning med samtliga deltagare som ansöker om plats hos oss. Dessa två databaser, tillsammans med uppgifter från Statitiska Centralbyrån (SCB) granskas och utvärderas av ett forskarteam från LNU som under en 10årsperiod följer upp i vilken utsträckning vår verksamhet gynnar deltagarnas chanser att etableras på arbetsmarknaden.

I arbetet att ta fram relevant data att följa upp har vi fått stöd från LNU och Statens forskningsinstitus, RiSE.

Vill du stötta oss?

Hur kan ditt
företag bidra?

Vill du bli volontär?

Ge en gåva till oss!

Samarbetspartners och sponsorer